TESKON 21- Mekanik Tesisatta Dönüşüm

TESKON 21- Mekanik Tesisatta Dönüşüm

Sürdürülebilirlik, ilişkilendirildiği sektöre bağlı olarak çok çeşitli tanımlar alabilmektedir. Yapı sektöründe bu tanım, “yüksek performanslı bina” gereklilikleri ile örtüşmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir tasarım gerçekleştirebilmek için tasarım süreci başından itibaren performans değerlendirme zorunlu hale gelmiştir. Tasarım süreci boyunca tasarım kararlarının ve dolayısıyla bina performansının değerlendirilmesine yönelik olarak bina performans modelleme/simülasyon araçları giderek önem kazanmaktadır.

Bina tasarımının ilk evrelerinden itibaren bütünleşik bir anlayışla, doğru malzeme ve bileşen kararları almaya yardımcı bir dizi bilgisayar simülasyon programından söz edilebilir. Biçim, boyut, işleve bağlı konfor gereksinimleri ışığında, binanın tüm sistemlerinin sonuç performansı nasıl etkilediğini analiz edebilen bu programlardan elde edilecek bilgi, bina performansını etkileyen bina alt sistemleri (kabuk, aydınlatma, HVAC, yangın, vb.) ile ilgili tasarım kararlarını yönlendirmede büyük rol oynamaktadır.

Bu seminerde, bina performans modelleme ve simülasyonlarının tanımı ve işleyiş sürecinin aktarılması, çeşitli örnek uygulamalar ile simülasyona dayalı performans iyileştirme yönteminin ana uygulamalarına değinilmesi planlanmaktadır. Seminerde ayrıca, bina performans simülasyonu uygulamalarının bütünleşik sistem tasarımındaki yerinin sorgulaması, sürecin ilk evrelerinde uygulama çalışmalarına yönelik program geliştiricilerinin önerilerine yer verilmesi ve karşılaşılabilecek güçlüklerin tartışılmasını hedeflenmektedir. Bugün gelinen noktanın bir özetinin sunması ve program geliştiricilerine ve kullanıcılarına yönelik bir dizi öneri ile Türkiye’deki uygulamalara yönelik gelecek çalışmalar için yol haritalarının da belirlenmesi beklenmektedir.