2018 yılı başında, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) bünyesinde Bina Performansı Simülasyonları Komitesi olarak kurulmuştur.  1 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Bina Performansı Simülasyonları Birliği (IBPSA) IBPSA tarafından Türkiye temsilciliği (IBPSA Türkiye) olarak kabul edilmiştir.

IBPSA Türkiye, IBPSA ile bağlantılı olmakla birlikte bağımsız bir organizasyon olarak faaliyet göstermektedir. IBPSA ile benzer şekilde,  gönüllülerden oluşmakta ve binaların tasarım, yapım ve işletim süreçlerini modelleme ve simülasyon araçlarının yardımıyla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bina performansı simülasyonu ve ilgili konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunanlar ve uygulayıcılar arasında bilgi alışverişi sağlayacak bir iletişim ağı olarak çalışmaktadır.

IBPSA Türkiye katkı sağlamak isteyenlere ve bina performansı simülasyonu konusunda çalışmakta olan yeni üyelere her zaman açıktır.