Haberler

7.12.2018

IBPSA-Türkiye’nin meslek pratiğine dönük seminer hazırlıkları başladı.

IBPSA-Türkiye faaliyetleri içerisinde yer alması planlanan, TTMD genel merkez ve temsilciliklerinde başlamak üzere, diğer meslek oda ve derneklerinde de yaygınlaştırılması hedeflenen “Bina ve Sistem Tasarımında Modelleme ve Simülasyon” başlıklı seminerler dizisi için 7 Aralık 2018 tarihinde TTMD Ankara Temsilciliğinde bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya IBPSA-Türkiye Başkanı Doç. Dr. Gülsu U. Harputlugil, Başkan Yardımcısı Sinan Soğancı, Sekreter Üye Yrd. Doç. Dr. Neşe Ganiç Sağlam, Sayman Üye Yrd. Doç. Dr. Ece Kalaycıoğlu ve Üye Efe Ünal katılım gösterdiler. Tüm gün süren çalıştay, seminerlerin tüm ilgili meslek gruplarının ilgisini çekebilecek ve simülasyon uygulamalarına merak ve ilginin artırlmasını sağlayacak bir çerçevede kurgulanması hedefi doğrultusunda oldukça verimli geçti.

 

17.10.2018

Beyond All Limits: Sustainability Kongresine katılım sağlandı.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin evsahipliğinde, İtalya Universita Degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ve İngiltere University of Plymouth ortaklığında 17-19 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Beyond All Limits: Sustainability Kongresi’nde “Sürdürülebilir Bina Tasarımı Performans Simülasyonları” başlığında özel bir oturum düzenlendi. Yöneticiliğini IBPSA-Türkiye Başkanı Doç. Dr. Gülsu U. Harputlugil’in üstlendiği oturumda, önce Uluslararası IBPSA başkan yardımcısı Dru Crawley’in, IBPSA hakkında bilgi verdiği bir sunum izlendi. Ardından IBPSA genel sekreteri Prof. Dr. Pieter De Wilde yüksek performanslı bina elde etme sürecinde performans simülasyonlarının önemini ve gerekliliğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ardından IBPSA-Turkiye yönetiminde TTMD temsilci üyesi olarak yer alan ve aynı zamanda TTMD yönetim kurulu üyesi Gökhan Ünlü mühendislik pratiğinde simülasyonun önemini vurgulayan bir sunum yaptı. Oturumun son konuşmacısı IBPSA-Türkiye Başkanı Doç. Dr. Gülsu U. Harputlugil, Türkiye’de performans simülasyonu uygulamaları hakkında bilgi vererek, hem bazı çelişkileri hem de bazı fırsatları değerlendirerek oturumu tamamladı.

7.9.2018

IBPSA Türkiye resmen tanındı.

Uluslararası IBPSA yönetimi yıllık olağan toplantısı 7-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Roma-İtalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya IBPSA-Turkey temsilcisi ve TTMD Bina Performans Simülasyonları Komitesi Başkanı olarak Doç. Dr. Gülsu U. Harputlugil de katılım sağladı. Toplantının ikinci gününde (08 Eylül) yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Daha önce online sistem üzerinden yürütülen seçime dayalı olarak, IBPSA yönetim kurulu başkanı Chip Barnaby, kendi döneminin çalışmalarını sundu ve seçilmiş yeni yönetim kurulu başkanı Lori McElroy’a görevi devretti. Yeni yönetim kurulu ile beraber 2020 yılına kadar devam edecek olan bölgesel temsilciler (Affiliate Representative) de bu toplantıda onaylandı. IBPSA-Turkey temsilcisi Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil de genişletilmiş yönetim kurulunun bir üyesi olarak kayıtlara geçti.

12.4.2018

IBPSA-Turkey, 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’ndaydı

IBPSA-Turkey olarak ilk önemli organizasyon katılımı, TTMD düzenlediği 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi sempozyumu aracılığı ile gerçekleşti. Komitenin faaliyet alanlarını tanıtmak ve iletişim ağını güçlendirmek için sempozyum alanında kurulan standda sempozyum süresi boyunca tanıtım faaliyeti yürütüldü. Sempozyuma IBPSA-Turkey Başkanı Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL, Sekreter üye Neşe GANİÇ SAĞLAM, Sayman Üye Ece KALAYCIOĞLU, Üye Alpay AKGÜÇ, Üye Efe ÜNAL ve TMMD Temsilci Üye Gökhan ÜNLÜ katılım gösterdiler.

Sempozyumun ikinci gününde, IBPSA-Turkey için ayrılan oturumda, IBPSA-World Başkanı Chip BARNABY “Standardization of Equipment Performance Data Formats for Simulation” başlıklı sunumunda veri standardizasyonuna ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirdi.  Livio MAZARELLA, “Modelling Tools and Simulation” başlıklı konuşmasında standardize edilmiş hesaplama yöntemleri üzerinde durdu ve kendi çalışmalarından örnekler verdi. Francis ALLARD,” The Evolution of Modeling and Simulation Tools” başlıklı sunumuyla modelleme ve simülasyondaki değişim ve gelişimden söz ederek, gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Piercarlo ROMAGNONI’nin başkanlığını yürüttüğü oturumda ayrıca IBPSA-Turkey Başkanı Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL ve İbrahim Utku BAŞYAZICI da birer sunum gerçekleştirdiler.

Ayrıca IBPSA-World başkanı Chip BARNABY ile yürütülen ikili görüşmeler ile IBPSA-Turkey’in ileriye dönük faaliyetleri ve uluslararası tanınırlığı üzerine karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

 

1.12.2017

IBPSA Uluslararası Genel Sekreteri Ziyareti

Uluslararası IBPSA yönetimine IBPSA-Türkiye’nin yeniden kurulduğu ve kurucu yönetimi hakkında bilgi vermek ve yeni tüzüğü onaylatlmak üzere çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar sırasında Uluslararası IBPSA genel sekreteri Prof. Dr. Pieter De Wilde Ankara TTMD Temsilciliğinde yapılan toplantıya katılarak, yönetim kuruluna yol haritası hakkında bilgi verdi. Mart 2018’de IBPSA-Türkiye temsilciliği için resmi başvuru yapıldı.

11.11.2017

Yönetim Kurulu Seçimi Yapıldı.

Kasım 2017’de TTMD İstanbul Temsilciliği’nde yapılan toplantı ile IBPSA-Turkiye, Bina Performans Simülasyonları Komitesi adı altında seçimli ilk yönetim kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kuruluna Başkan ve IBPSA-Turkiye temsilcisi Doç. Dr. Gülsu U. Harputlugil, Başkan Yardımcısı Sinan Soğancı ve diğer başkan yardımcısı Meltem Bayraktar, Sekreter Üye Neşe Ganiç Sağlam, Sayman Üye Ece Kalaycıoğlu, Üye Efe Ünal, Üye Alpay Akgüç ve TTMD temsilcisi Gökhan Ünlü seçildi.

21.10.2017

IBPSA-Türkiye TTMD şemsiyesi altında yeniden kuruldu.

Ağustos 2017’den beri sürdürülen yeniden kurulma çabalarının sonucunda, IBPSA-Turkiye Türk Tesisat Mühendisleri derneği altında faaliyet gösterecek şekilde kuruldu. Bu girişimin ilk geniş toplantısı, 21 Ekim 2017 tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapıldı. TTMD yönetim kurulu üyeleri Prof Dr. Birol Kılkıs, Tuba Bingol Altiok, Dr. Kemal Gani Bayraktar, Gokhan Unlu ve Kemal Gokay ile birlikte, Prof Dr. Figen Beyhan, Prof Dr. Mehmet Caliskan, Prof Dr. Zerrin Yılmaz, Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gultekin, Doç. Dr. Gulsu Ulukavak Harputlugil, Doç. Dr. İdil Aycam, Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoglu, Yrd. Doç. Dr. Semra Arslan Selcuk, Dr. Busra Hepguzel Acikyol, Dr. Ece Kalaycioglu, Alpay Akguc, Can Gunturkun, Cihan Kayhan, Efe Unal, Erol Ergezen, Gokhan Tatlidede, Guher Kavci, Ozgur Ozturk, Serhat Seyar, Sinan Soganci da toplantıya katılanlar arasındaydı.